Privacy

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene VerordeningGegevensbescherming (AVG), van kracht. EventFlits bewaart jouw gegevens in een database. Bestel je een download (foto), dan hebben wij eigenlijk alleen je e-mailadres nodig, en het liefst je naam. Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jou het bestelde product te kunnen leveren, en zullen gegevens niet met anderen delen. Wil jij na een afgehandelde bestelling je foto verwijderd hebben van onze website, laat het ons weten, wij zullen deze foto vervolgens direct verwijderen.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.
EventFlits, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

EventFlits
www.eventflits.nl
info@eventflits.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

EventFlits kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van EventFlits, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan EventFlits verstrekt.
EventFlits zal de volgende persoonsgegevens verwerken:

Waarom hebben wij deze gegevens nodig?

EventFlits verwerkt je persoonsgegevens, naam en email, in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans door het bestellen van een foto, aangeboden op onze website.

Hoe lang worden deze gegevens bewaard?

EventFlits bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

Het kan nodig zijn om jouw gegevens aan derden te verstrekken, zodat we je een product of dienst kunnen leveren dat bij ons is besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. EventFlits verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@eventflits.nl. EventFlits zal zo snel mogelijk, maar binnen een week, op jouw verzoek reageren.
Ben je door ons gefotografeerd, maar wil je helemaal niet dat jouw foto op onze website staat, laat het ons dan weten via een mailtje. Wij verwijderen je foto uiteraard zo snel mogelijk als je daarom verzoekt.

Beveiligen

EventFlits neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Onze website maakt geen gebruik van tracking cookies zoals bijvoorbeeld die van Google Analytics of andere trackers; wel van functionele cookies die nodig zijn om te kunnen winkelen op onze website.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door EventFlits.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met EventFlits op via info@eventflits.nl

www.EventFlits.nl is een website van EventFlits.
EventFlits is te bereiken door een email te sturen naar: E-mailadres: info@eventflits.nl